Lad os importere faglært arbejdskraft

 

Mange danske virksomheder melder om mangel på arbejdskraft og konsekvensen er i nogle tilfælde et ”nej tak til ordrer” og dermed et svagere opsving. Det er ikke tilfredsstillende. En mulighed for øget arbejdsudbud er at importere arbejdskraft fra udlandet. Arbejdskraft fra de øvrige 27 EU-medlemslande har heldigvis fri adgang til Danmark. Det er en af de store gevinster ved det danske EU-medlemskab. Men arbejdskraft uden for EU (med enkelte undtagelser) har ikke fri adgang til Danmark. Fremover bør det være nemmere at hente arbejdskraft uden for EU, blot det sikres at de ikke er en belastning for de offentlige finanser.

Vi har i dag en såkaldt “positivliste” som indebærer, at man kan få arbejds- og opholdstilladelse, hvis man får et job inden for et fagområde, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det er dog en betingelse, at man har en bachelor-grad fra universitetet (eller mere). Hvorfor dette uddannelses-snobberi ? Min anbefaling er at udvide positiv-listen til “faglært arbejdskraft”. LO, AE mv er i talrige analyser kommet frem til, at der mangler 70-80.000 faglærte. Hvis der er mangel på faglærte, bør man ikke diskrimere – så bør man via positivlisten kunne hente denne arbejdskraft uden for EU.

Derudover kunne man forbedre ”Beløbsordningen”, der i dag betyder, at udlændinge kan få ophold i Danmark, hvis de får et arbejde med en løn på mindst 418.000 kr. Beløbsgrænsen blev i 2016 forhøjet af DF og S med ca. 25.000 kr. Det er oplagt at sænke ”beløbsgrænsen” fra de nuværende 418.000 kr. så endnu flere flittige udlændinge kan arbejde og skabe værdi i Danmark. DI foreslår at beløbsgrænsen sænkes fra 418.000 til 325.000 kr. DI skønner forsigtigt, at det frem mod 2025 vil indebære, at der kommer 10.000 ekstra udlændinge i job i Danmark. I dag er der ca. 6.000 personer på beløbsordningen. Det er godt, at DI anbefaler at sænke beløbsgrænsen til 325.000 kr. Set fra mit perspektiv kunne man godt sænke den yderligere – f.eks. til 250.000 kr. årligt (tæt på den overenskomstmæssige mindsteløn). Så længe udlændinge er i job og deres offentlige nettobidrag er positivt (skat minus træk på de offentlige finanser) så burde de være velkomne i landet.

Derudover bør man gøre fasttrack-ordningen tilgængelig for små virksomheder. Fasttrack-ordningen gør ansøgningsproceduren hurtigere og mere fleksibel. Desværre gælder den kun for virksomheder med mindst 20 ansatte. Den bør også gælde for ansatte med færre ansatte.

I den kommende tid er det vigtigt, at der iværksættes initiativer, der øger arbejdsudbuddet så danske virksomheder kan vokse, og så opsvinget kan forsætte. En vej er mere udenlandsk arbejdskraft. Men det må ikke betyde, at man lukker den vej, der er brolagt med reformer, som får flere danskere i arbejde. Der er 2,1 millioner danskere på offentlig forsørgelse. Langt fra alle kan komme i job, men en del kan via reformer af folkepension, efterløn, dagpenge, SU, skat mv. Lad mig bare nævne, at et stop for tilgangen til efterlønnen vil øge beskæftigelsen med 30.000 personer, ligesom 10 pct. lavere dagpenge vil øge beskæftigelsen med 13.000 personer. I dag er der velbeskrevne reformer fra Finansministeriet, Dagpengekommissionen mv. der samlet kan øge beskæftigelsen med over 100.000 personer.  Det fremgår bl.a. af denne analyse fra CEPOS.

3 responses to “Lad os importere faglært arbejdskraft

  1. Man kunne også forestille sig, at virksomheder tog et ansvar og uddannede ikke-faglærte til de jobs, hvor de mangler arbejdskraft. Det ville godt nok betyde, at de skulle tænke på andet end direktørbonusser og aktionærudbytte, så, nej – det er nok en for uartig tanke.

  2. Man kunne starte foran vores egen dør. Vi kunne starte med at give de danske håndværkere en højere løn (+30kr pr time og 3 % pr år) og ikke kalde dem for skide håndværkere.
    Så kunne vi måske lokke de ca 20.000 faglærte håndværkere tilbage til DK.
    De vil blive gladere og med tiden lokke nye unge ud i samme uddannelser. Istedet for at de alle skal læse til ingeniøre 😉

    Kh den fysisk hårdt arbejdende Elinstallatør

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *