Ud med jobfradraget i Løkkes mini-reform

Løkke har meddelt, at den store skattereform fra august med en lettelse på 15 mia. kr. skæres ned til en reform, der letter skatten med 3½ mia. kr. Det skyldes DFs modstand mod en stor ambitiøs skattereform. 2½ mia. kr. skal bruges på et pensionsfradrag og 1 mia. kr. skal bruges på et jobfradrag. Der er tidligere indgået aftaler med DF herom, og det er det, Thulesen Dahl betegner som ”en fin lille skattepakke”.

Vores beregninger i CEPOS (med Finansministeriets regnemetode) viser, at pensions- og jobfradrag til sammen kan øge beskæftigelsen med 800 personer. Det forhøjede pensionsfradrag øger beskæftigelsen med 1.100 personer mens jobfradraget REDUCERER beskæftigelsen med 300 personer. Det er en lille jobeffekt. Mangel på arbejdskraft mv. kalder på en større reform.

Jobfradraget er et af de mest ufornuftige skattetiltag, jeg nogensinde har set.  Jobfradraget FJERNER nemlig arbejdskraft fra dansk økonomi. Det skyldes, at jobfradraget via indkomstaftrapning øger marginalskatten for mange hundrede tusinde danskere. Nemlig dem der har en årlig indkomst mellem 395.000 og 570.000 kr.. I dette interval aftrappes jobfradraget: Jo mere du tjener, jo mere mister du i jobfradrag. Der er også en positiv effekt af jobfradraget, og det drejer sig om, at det bliver mere attraktivt for personer på overførselsindkomst at tage et lavtlønsjob. Finansministeriets klare vurdering er, at den negative effekt (fra højere marginalskat mellem 395.000 og 570.000 kr.) er større end den positive effekt (mere attraktivt at gå fra overførsel til beskæftigelse).

I stedet for jobfradraget (der reducerer beskæftigelsen med 300 personer) kunne man forhøje det eksisterende beskæftigelsesfradrag. Hvis jobfradrags-milliarden bruges på beskæftigelsesfradraget, så øges beskæftigelsen med 500 personer (det skyldes, at marginalskatten lettes for alle med indkomster under ca. 350.000 kr.) Ved at bytte jobfradraget ud med beskæftigelsesfradraget så fordobles jobeffekten af Løkkes mini-reform fra 800 til 1.600 personer (1.100 fra øget pensionsfradrag og 500 fra beskæftigelsesfradraget).

Risikoen er også, at hvis jobfradraget indføres, så bliver det måske udbygget ved kommende skattereformer. Og det vil trække endnu mere arbejdskraft ud af dansk økonomi. Det vil desuden flytte råderum væk fra skattelettelser, der øger beskæftigelse og velstand. I VLAKs regeringsgrundlag er der endvidere et mål om at forsimple skattesystemet (hvilket er godt). Også i det perspektiv bør jobfradraget ofres. Indkomstaftrapningen gør skattesystemet meget kompliceret.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *