Urimelig marginalskat på op til 69 pct. for flittige seniorer

Der er ingen tvivl om, at der er brug for flittige seniorer på det danske arbejdsmarked.  Mange seniorer, der har nået den formelle pensionsalder, har fortsat både helbred og lyst til at fortsætte på jobmarkedet. Men desværre spænder aftrapningsregler ben for det grå guld. Der har været meget fokus på samspilsproblemet i forhold til pensionsopsparing. Men der er også et samspilsproblem for seniorer, der vil arbejde selvom, de har nået pensionsalderen.  Det har vi analyseret i dette CEPOS-notat. Flittige seniorer, der f.eks. tager et job og tjener over 344.000 kr. oplever nemlig en marginalskat på op til 69 pct. Det er langt højere end den marginalskat på 56 pct. som almindelige topskatteydere oplever. Hvis en +65 årig f.eks. tager et job og tjener over 344.000 kr., så bliver grundbeløbet aftrappet. Aftrapningsprocenten er på 30 pct. for al lønindkomst over 344.000 kr. Det indebærer, at ved en arbejdsindtægt på over ca. 610.000 kr. (før AM-bidrag) er grundbeløbet fuldt aftrappet. Grundbeløbet udgør ca. 74.000 kr. årligt. I aftrapningsintervallet øges marginalskatten med op til 17 pct. point. Dermed stiger marginalskatten fra 42 pct. til 59 pct. for bundskatteydere og fra 56 pct. til 69 pct. for topskatteydere, der er pensionister. Det er ikke hensigtsmæssigt, at flittige seniorer skal betale højere marginalskat end os andre.

Hvis aftrapningen af folkepensionens grundbeløb afskaffes, skønnes det at øge beskæftigelsen med ca. 200 personer. De positive effekter skyldes, at marginalskatterne nedsættes – dog blot til det niveau, som andre lønmodtagere oplever.

Min anbefaling er, at politikerne inkluderer forslaget om normalisering af marginalskatten for seniorer i forhandlingerne om skattereformen. Provenutabet udgør blot 150 mio. kr. ifølge CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. Det er vigtigt, at vi sørger for gode rammer for et seniorarbejdsmarked, som givetvis også har potentiale for at vokse i de kommende år. Derved kan samfundsøkonomien få ekstra gavn af det grå guld.

I dag er der mulighed for at få opsat pension, hvis man udskyder sin folkepension. Det ændrer ikke på, at der er folkepensionister, der i dag arbejder og derfor får reduceret deres grundbeløb – måske fordi de ikke orker at sætte sig ind i, om det kan betale sig at udskyde folkepensionen. De møder urimeligt høje skatteprocenter. Jeg synes ikke det er hensigtsmæssigt at straffe arbejdssomme pensionister på denne måde. Hvis man fjerner indkomstaftrapningen af grundbeløbet kan man overveje at fjerne det komplicerede regelsæt om opsat pension. Det vil indebære, at alle borgere vil få deres grundbeløb, når de når pensionsalderen.

 

5 responses to “Urimelig marginalskat på op til 69 pct. for flittige seniorer

  1. Du har ret, men en del af problemet er, at det ikke er muligt at få de aktuelle indtægtsgrænser at se på f.eks. nettet. Jeg har fået forskellige oplysninger hos Udbetaling Danmark, og handlede derefter, men desværre var det ikke helt korrekt, med efterfølgende “konfiskering”

 1. Du har glemt at man kan vælge opsat pension hvorved en person der er over 65 år og stadig arbejder helt kan undgå aftrapning

 2. Kompliceret regelsæt om opsat pension??
  Hvad er der kompliceret i det?
  Måske for en såkaldt cheføkonom.
  Var det ikke bogholder det hed tidligere.
  Opsat pension er helt fint.
  Jeg gik på pension son 70 årig. Får nu 98.000 om året i grundpension (ca 30% ekstra)og jeg kunne aldrig drømme om at få indtægt (udover pensionen ) igen.
  Hvem gider arbejde når en stor del af skatten (33 milliarder) går til arbejdssky vantro og Danmarks kommende ødelæggelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *