Aktiespare-kontoen er en lappeløsning

Jeg er en stor fortaler for lavere skattetryk og herunder lavere kapital- og aktiebeskatning. Men jeg er ikke begejstret for VLAKs aktiespare-konto. I øjeblikket er der en beklagelig tendens til, at politikerne (selvom de har råderummet) undlader at sænke de for høje skattesatser og i stedet indfører ”ordninger”. Det nyeste skud på stammen af ”ordninger” er en aktiespare-konto (jf. f.eks. også boligjob-ordningen).

Aktiespare-kontoen går grundlæggende ud på, at man beskattes med 1,25 pct. af sit indestående. Den nye skattesats svarer til en effektiv beskatning på 18 pct., når man lægger til grund, at normalafkastet på aktier er 7 pct. (1,25/7 = 18 pct.).  Med den nye ordning indfører man reelt en formueskat på 1,25 pct. Uanset om ens aktier stiger eller falder, så skal man betale 1,25 pct. i skat.  Det er ikke en forenkling – tværtimod gør det skattesystemet mere kompliceret. Så nu får vi 3 skattesatser, når der skal handles aktier: 27 pct., 42 pct. og 1,25 pct. Desuden skal danskerne til at selv at regne ud hvad den nye ”formueskat på 1,25 pct.” svarer til i skatteprocent. Tidligere havde vi to sammenlignelige skattesatser: 27 og 42 pct.

Hvis man ville fremme, at småsparere placerer flere penge i aktier, kunne man jo bare sænke den laveste aktieskat fra 27 pct. til 18 pct. Ved at nedsætte den nuværende aktieskat i stedet, slipper man for at indføre en ny ordning, der kræver administrative byrder i Skat, bankerne og for borgerne.  En reduktion af den laveste aktieskat til 18 pct. indebærer et provenutab på ca. 600 mio. kr., hvor regeringens aktiespare-konto indebærer et provenutab på 400 mio. kr. En meget lille forskel på 0,2 mia. kr., når man tænker på, at der er et råderum på 35 mia. kr.

Hvis man i stedet havde nedsat den lave aktieskat til 18 pct., ville man desuden undgå diskrimineringen af unoterede aktier. Man må jo ikke investere i unoterede aktier under den nye aktiesparekonto.

Risikoen ved den nye aktiespare-konto er endvidere, at presset for generelt lavere aktiebeskatning forsvinder. Det vil være meget ærgerligt. Den øverste danske aktieskat på 42 pct. er den 3. højeste i OECD og langt højere end i Sverige på 30 pct. Den høje danske aktieskat på 42 pct. hæmmer kapitaltilførslen til små og mellemstore virksomheder, når de skal investere og vokse. Der er derfor brug for at sænke den høje aktieskat. Når man fremadrettet vil argumentere for lavere aktieskat, bliver man hurtigt mødt med udsagnet:  ”Nu har I jo lige fået en aktiesparekonto med kun 18 pct. skat. Så må den øvrige aktiebeskatning vente”.

Min generelle anbefaling er, at der indføres en flad skat på 25 pct. på al aktie- og kapitalindkomst. Det vil være provenuneutralt for den offentlige saldo, fordi rentefradraget også sænkes til 25 pct.  Det ville gavne dansk økonomi og være en sand forenkling: Alle ville vide, at hvis de har en aktiegevinst eller en renteindtægt, så skal de bare beskattes med 25 pct.

6 responses to “Aktiespare-kontoen er en lappeløsning

 1. Næ, hør nu her. Det ville jo være en forenkling af systemerne. Det kan vi da ikke have.
  Og nogle ville opnå en fordel som andre ikke får. Det er jo nærmest helligbrøde.
  Må vi bede om noget indviklet, tak!

 2. Svarer er jo enkelt Mads
  S, DF bestemmer og siger nej til alt der ikke rimer på offentlig styret forbrug
  Når vi ikke engang kan sætte skatten ned på arbejde hvordan skulle vi så kunne sætte den ned på investeringer?
  Fordelingspolitik og misundelse kommer før vækst og velstand i dette land!
  Jeg tror ikke engang at dette forslag kan vedtages…de 500K vil blive fremstillet som at bankdirektøren stjæler dem fra 3F’eren eller førtidspensionisten … Så slutresultatet bliver endnu dårligere og endnu mere kompliceret… Som altid 🙁

 3. Mads Lundby Hansen – Jeg kunne ikke være et sekund mere enig i dine betragtninger!
  En ‘formueskat’ på 1,25 % ville for mig at se tilskynde til ‘trading’, hvilket man i flere andre sammenhænge har forsøgt at undgå.
  Derudover ville det også savne mening med endnu en type aktiebeskatning fremfor at ændre ved de nuværende løsninger, der som sådan fungerer upåklageligt.
  En sænkning af aktieskatten fra nuværende 27 % til 18 % ville derimod tilskynde flere borgere til aktivt at investere deres midler i selskaber – og derved skabe en bedre aktiekultur i Danmark som i Sverige.
  Med et ønske om, at politikerne læser dit indlæg.
  / Peter Stæhr

 4. Mads Lundby Hansen – hvor kunne jeg ikke være mere enig.
  – Fra en privat investor, der ikke ønsker, at man skal etablere ‘formueskab’ og skabe en ordning, der tilskynder flere tradere fremfor langsigtede investorer.
  Med ønske om, at vores kære politikere læser dit indlæg!
  / Peter A. Stæhr

 5. Hvordan skal skatten beregnes ?

  Af den gennemsnitlige beløbsstørrelse på aktiebeholdningen ?

  Det gør ikke skatten nemmere at beregne.

Skriv et svar til Jens Mikkelsen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *