Skal boligjobordningen også omfatte restaurant-besøg ?

I Danmark har vi meget høje skattesatser på stort set alt. De høje skattesatser er et problem. Det hæmmer bl.a. beskæftigelsen, og det medvirker til sort arbejde (der arbejdes sort for at undgå skatter). Politikerne har et råderum på 35 mia. kr., som i den grad kan reducere de høje skattesatser. F.eks. kan man for blot 1/3 af råderummet (12 mia. kr.) få en flad skat på 40 pct. på arbejdsindkomst. Til sammenligning udgør den øverste marginalskat 56 pct. i dag.

Politikerne ved godt, at de høje skattesatser er et problem. Men på grund af politiske blokeringer har politikerne overordentlig svært ved at sænke skattesatserne (jf. f.eks. VLAKs melding om, at topskatten ikke lettes i den kommende skattereform). Men politikerne vil alligevel gerne gøre noget ved det sorte arbejde, og de vil også gerne have lønmodtagere til at arbejde mere. Så i stedet for lavere skattesatser, så indfører man nye ”særordninger”. Derfor vil VLAK ifølge Berlingske forlænge boligjobordningen og sørge for, at forlængelsen også gælder børnepasning og rengøring. Jeg er meget skeptisk over for boligjobordningen og de knopskydninger, der følger. Jeg betragter det som en uhensigtsmæssig glidebane.  Jeg spurgte derfor – ironisk – på twitter. Hvad bliver det næste? Restaurantbesøg? En boligjobordning der inkluderer restaurantbesøg vil – ligesom støtte til børnepasning og rengøring – også kunne lette dagligdagen for familier. Til min overraskelse svarede direktøren for HORESTA Katia Østergaard: ”Det lyder da som en ualmindelig god ide, Mads!”.

Jeg vil ikke bebrejde Katia Østergaard hendes melding. Hun gør bare sit arbejdes som direktør for en interesseorganisation: Prøver at få en del af ”kagen”, som er råderummet på 35 mia. kr.  Når byggebranchen kan få tilskud til håndværkerydelser, hvorfor skal der så ikke være statsstøtte til at spise på restaurant?

Problemet med disse ”ordninger” er, at de er skadelige for samfundsøkonomien. Tager man boligjobordningen, medvirker den til at skævvride det private forbrug, fordi man bl.a. subsidierer boligforbrug sammenlignet med andet forbrug. Dvs. at danskerne forskyder deres forbrug væk fra f.eks. detailhandel over mod boligforbrug. Det er ikke sundt for økonomien. Og så er det en politisk glidebane, fordi interesseorganisationer vil lobbye for at lige præcis deres medlemsvirksomheder skal ind under ordningen – for hvorfor er det lige præcis byggebranchen, der skal have statsstøtte og ikke restauranter, taxaer og blomsterhandlere. Desuden gør man byggebranchen afhængig af statsstøtte. Det er ikke sundt for hverken byggebranchen eller samfundet. Man skal også tænke på, at sådanne ordninger giver bureaukrati for borgere, erhvervsliv og Skat.

Det er kedeligt, at vi er havnet i en situation, hvor politikerne vitterlig har muligheden for at løse mange af vores skatte-problemer (som følge af råderummet på 35 mia. kr.). Men politikerne føler sig blokeret herfra, og i stedet leverer de ”særordninger” til interessegrupper.

2 responses to “Skal boligjobordningen også omfatte restaurant-besøg ?

  1. Det er desværre kun alt for sandt at vi som land har meget høje skattesatser og en jungle af fradrag, tilskud, ting som ikke giver fradrag og at det er fordyrrende. Hvorfor ere det hensigtsmæssigt at Danmarks største skattebetaler Novo Nordisk Gruppen betaler skat for at der så er offentligt ansatte der uddeler støtte til forskningsprojekter, videreuddannelse af deres medarbejdere…. Det underminerer vores markedsmæssige funktioner at særinteressere dominerer.

    Realkredit markedet fungerer ikke fordi der er statsafgifter på at skifte leverandør, vi har mangel på håndværkere og alligevel giver vi statsstøtte, samtidig med at vi lægger de udenlandske håndværkere for had. Hvis vi sagsøger nogen må vi trække advokatomkostninger fra i moms and ikke hvis vi skal have hjælp til kontrakten ved en kapitaludvidelse, men vi kan fratrække moms hvis det er en lejekontrakt, en distributørkontrakt….

    Hvis vi selv drikker kaffe i firmaet må vi trække det fra, hvis vi giver det til en kunde er det andre skatteregler….

    Hele det politiske cirkus med ønsket om “pick the winner” for offentlige penge gør bare at markeddet ikke fungerer.

  2. Helt enig, det er hul I hovedet, på same made som rentefradraget som også er en regulær støtteordning til gavn for bankerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *