Aktiesparekonto giver aktieskat på 7½ pct.

Finans Danmark og LO afholdt onsdag en konference på Christiansborg om “den svenske aktiesparekonto”. Begge organisationer anbefaler, at der gennemføres en dansk version, og anbefalingen fik opbakning fra professor Jesper Rangvid, Morten Bødskov (S) og Torsten Schack (V). Den svenske aktiesparekonto går grundlæggende ud på, at en person indsætter et beløb på en konto, hvorfra der kan handles aktier. Aktieavancer og udbytter beskattes ikke. I stedet beskattes et fiktivt afkast svarende til en svensk statsobligation (i øjeblikket på 1,25 pct.) med 30 pct. En ganske bekeden beskatning.

Hvis man overfører den svenske aktiesparekonto til danske forhold, så ser det også ud til, at skattesatsen bliver attraktiv. Hvis man forestiller sig et aktieafkast på 7 pct. og en samlet rente på 1,75 pct. (bestående af en statsobligationsrente på 1 pct. samt et tillæg som i Sverige på 0,75 pct.), så fås en effektiv skattesats på 7½ pct. (30 pct. skat af 1,75 pct. giver en skattebetaling på 0,525 pct. Skattebetalingen på 0,525 i forhold til et aktieafkast på 7 pct. indebærer en effektiv skattesats på 7½ pct.). En effektiv aktieskat på 7½ pct. er selvfølgelig tillokkende, og det er da formentligt også derfor, at så mange svenskere benytter sig af en aktiesparekonto. I Sverige er der ingen begrænsning på indskuddet på en aktiesparekonto. I den danske debat nævnes et loft på 50.000 kr.

Jeg har gennem mange år advokeret for lavere kapitalskatter og herunder lavere aktieskat. Når jeg ikke er jublende begejstret for forslaget om en dansk aktiesparekonto, er det fordi, det er en “second best løsning”. Grundlæggende har vi ikke brug for flere “ordninger”. Vi har mere brug for en gennemgribende reform af kapitalbeskatningen. Det kan gøres nemt. F.eks. kan man reducere al skat på kapitalindkomst og aktieindkomst til 25 pct. fladt. Det ville ikke indebære et fald i skatteprovenuet, jf. CEPOS’ bud på Århundredets Skattereform. Og det vil være meget simpelt: Bare gang 25 pct. på din aktiegevinst, så har du skatten. Alternativt kunne man fjerne den progressive aktieskat på 42 pct. og erstatte den med en flad aktieskat på 27 pct. Provenutabet herved ville være ca. 2 mia. kr. Det kan sagtens håndteres, når VLAK-regeringen har et råderum på 37 mia. kr.

Problemet med aktiesparekontoen kan også være, at den kan blive brugt som et argument imod at reformere den generelle kapital- og aktiebeskatningen. Man kan sagtens forestille sig argumentet: “Hvorfor sænke aktieskatten fra 42 til 30 pct., nu hvor I lige har fået en aktiesparekonto, hvor skattesatsen reelt er 7½ pct.”. Det ville være ærgerligt, da der er brug for en generel sænkning af skatten på kapital- og aktieindkomst.

I argumentationen for aktiesparekontoen fremføres det ofte, at det vil kunne sikre aktiekapital til små- og mellemstore virksomheder samt “startups”. Dette tror jeg ikke så meget på, og det er tvivlsomt, om det er hensigtsmæssigt. Jeg har svært ved at forestille mig, at en almindelig lønmodtager skulle have interesse i at investere i en lille, ukendt og måske højrisikabel virksomhed. Her ser jeg mere for mig, at det er større investorer, der kunne have lysten og ekspertisen til at gå ind. For dette segment er det den progressive aktieskat på 42 pct., der er relevant. Og hvis den ikke sættes ned, så ændrer det ikke meget ved kapitaltilførslen til små-og mellemstore virksomheder.

Men selvom jeg ikke har armene over hovedet af begejstring, så er det dog meget positivt, at LO (og store dele af Folketinget) er med på idéen om at gøre det mere attraktivt at spare op i aktier. Jeg håber blot ikke, at aktiesparekontoen spænder ben for den store sammenhængende reform af kapitalbeskatningen.

4 responses to “Aktiesparekonto giver aktieskat på 7½ pct.

 1. I England har man et bedre koncept.
  En ISA – hvor du hvert skatteaar kan saette 20,000 GBP (4k til boern) ind der kan investeres hvorpaa afkastet til evigt tid er fritaget for al skat.

 2. Udemærket med lavere beskatning, men…..

  Du løber i “flok” ligesom alle andre på aktiemarkedet?!
  2008 var det ultimative købtidspunkt af aktier,….for ingen turde røre dem.
  De er steget markant siden, der er enighed om at de er attraktive…!
  Aktier underlagt psykologi end så meget andet…køb billigt og sælg dyrt…gæt selv?

 3. Jeg har svært ved at forstå de politikere, som gang på gang taler om, at de administrative byrder skal fjernes, samtidig med at de laver stadigt flere indviklede ordninger. Hvorfor skal det være så kompliceret?

  I stedet for bureaukratiske tunge ordninger tror jeg de fleste danskere foretrækker enten skattelettelser eller bedre offentlig service i det yderste led.

 4. Alene signalværdien at i Sverige er der ingen begrænsning på indskuddet på en aktiesparekonto siger alt !

  Der er behov for mandsmod inde på borgen for ligeledes at højne interessen for at blive iværksætter i dagens Danmark.

  Få nu simpliceret de mange regler så det er nemt,effektivt og ikke mindst transparent for alle parter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *