Mette Frederiksens finansskat vil skade danske lønmodtagere

Socialdemokratiet og Mette Frederiksen foreslog i weekenden, at der indføres en finansskat i Danmark på handel med aktier, obligationer og andre finansielle transaktioner. Forslaget er at tilslutte sig det forslag som nogle EU-medlemslande har pålagt EU-kommissionen at fremsætte.

Forslaget vil indebære mindre vækst i Danmark og byrden af forslaget vil i høj grad blive båret af danske lønmodtagere. I sidste instans vil en finansskat indebære lavere lønninger til lønmodtagere, lige som lønmodtageres fremtidige pensionsudbetalinger bliver mindre. Finansskatten på vil være en skat på investeringer. En finansskat vil nemlig gøre det dyrere at rejse kapital, når der skal investeres i nye fabrikker, teknologi, maskiner mv. Og derfor vil den betyde færre investeringer, lavere lønninger og mindre velstand.  EU-kommissionen vurderer, at BNP reduceres med ¼ pct., hvis finansskatten gennemføres. I Danmark vil det svare til et fald i velstanden på ca. 5 mia. kr.  Alene det forhold at Kommissionen åbent erkender, at dets forslag isoleret set vil reducere velstanden burde afholde politikere fra at gennemføre forslaget. Væksten i EU og i Danmark er alt andet end høj og investeringerne ligger lavt. Det sidste der er brug for er en ekstra skat på investeringer. Danmark er i forvejen blandt de lande i OECD med højest kapitalskatter. Og kapitalskatter er meget væksthæmmende. Frem for højere kapitalskatter er der brug for lavere kapitalskatter. Vismændene har frarådet forslaget, da det skader væksten og fordi det rammer lønmodtagernes lønninger.

Derudover vil forslaget skade likviditeten på markederne og gøre de finansielle markeder mindre effektive. Fordi det bliver dyrere at handle med værdipapirer. Bl.a. derfor fraråder Nationalbanken finansskatten

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har anbefalet et reformstop, dvs. ikke flere reformer der flytter personer fra offentlig forsørgelse til job. I stedet vil man satse på reformer, der øger produktiviteten. Man må sige, at S her lægger svagt fra land i det nye år ved at komme med et forslag, der reducerer produktiviteten med 5 mia. kr.

Desuden vil indførelsen af finansskatten medføre, at de mange lønmodtagere, der i dag sparer op til pension får reduceret deres pensionsudbetalinger, når de bliver pensionister. Det skyldes, at finansskatten vil ramme pensionsselskaberne hårdt. I forvejen har Danmark den næsthøjeste pensionsafkastskat i OECD.

3 responses to “Mette Frederiksens finansskat vil skade danske lønmodtagere

  1. Frederiksens forslag kan næppe komme bag på nogen. Beskatning af produktive borgere og uddeling til de “svage som det er synd for”, men som dog kender tidspunktet og reglerne for udbetaling fra de offentlige kasser er stadig et varemærke for S. Man opgiver helt at bidrage positivt til vækst og fremgang for alle, når den slags sker.

  2. Finansskat vil skade samfundet mener Mads Lundby Hansen, ovenstående indlæg tager udelukkende udgangspunkt i den individuelle investering, uden større omtale af den offentlige opsparing og investering der gennem de sidste mange år har været med til at udvikle et af verdens højeste levestandard, med udgangspunkt i en uddannelsespolitik der har forstået at følge med de mange og voldsomme forandringer vores samfund bestandig udfordres af. Hvor der i industrisamfundet var behov for gode håndværks og administrations uddannelser, som vi klarede med de problemer der altid er ved omstillinger. Er vi nu igang med at tilpasse samfundet til computer samfundet med dens mange udfordringer vi udsættes for i dagligdagen, ofte med frustrationer om hvor er vi på vej hen, økonomisk, socialt, fagligt, og ikke mindst internationalt. En af de personer der tager fat i morgendagens udfordring er efter min opfattelse Mette Fredriksen, med løsningsforslag der der kan imødegå nogle af de stadig stigende udfordringer som skal til for at videreudvikle det danske samfund. Modsat mange af de øvrige ledere der kommer med løsningsforslag der var gode i det samfund vi er på vej ud af uden at integrere de løsningsforslag der er nødvendig i bedre uddannelser på vej ind i et computerstyret samfund, hvor vi til stadighed må stille spørgsmål omdet der sker omkring os, hvor jeg ofte føler at udviklingen især på computer området er ved at tage over.

  3. FINANSSKAT BØR KUN INDFØRES PÅ GLOBALT PLAN. – Finansmarkeder vil altid finde måder at omgås afgiften på en slags ”globale frihavne for finanstransaktioner”. Gennemførelsen af en finanskat betyder, at finansielle transaktioner af en vis betydning – med et klik – flytter udenfor EU-området i afgiftsfrie zoner i andre finanscentre som f. eks. New York, Hong Kong eller Singapore.

    Finansskat -”Robin Hood-skat” – rammer bl.a. danske pensionskunder. – BUT – Robin Hood never robbed hard-working savers.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *